ArtTaDee

ไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้ แค่ใจรัก

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

วิชา คอร์ส วัน เวลา
รอบเช้า รอบบ่าย
สีน้ำมัน เรียน 8 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ 10:00 น.- 13:00 น. -
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10:00 น.- 13:00 น. 14:00 น.- 17:00 น.

หมายเหตุ : ทุกรอบทุกวิชารับจำนวนจำกัด 5 คนต่อรอบเท่านั้น  หลักสูตรบุคคลทั่วไป ไม่รวมค่าอุปกรณ์

คอร์สเรียน

  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • #
  • #