ArtTaDee

ไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้ แค่ใจรัก

Posted by admin Posted on Feb - 28 - 2012

student 14

ชื่อ…..เปา

อาชีพ…นักศึกษา

เริ่มเรียน…ปี 2553

ความรู้สึกเมื่อเรียนเขียนรูป

“ดีค่ะ เป็นความรู้ช่วยเสริมกับวิชาเรียน ได้สมาธิ “


คอร์สเรียน

  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • #
  • #