ArtTaDee

ไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้ แค่ใจรัก

Posted by admin Posted on Feb - 27 - 2012

student 9

ชื่อ…..คุณปราช

อาชีพ…ธุรกิจส่วนตัว

เริ่มเรียน…ปี2553

ความรู้สึกเมื่อได้มาเรียนเขียนรูป

“เห็นรูปเขียนแนวเหมือนจริงแล้วชอบ อยากทำให้ได้ กำลังพยายามฝึกเขียนอยู่

มาเรียนได้รู้ ได้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการเขียน ชอบครับ”


คอร์สเรียน

  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • ห้องสีน้ำ สีน้ำมัน
  • #
  • #