ศิลปะตาดี

ไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้ แค่ใจรัก

5/5

คอร์สเรียน

ศิลปะตาดี เปิดสอนเขียนรูปเทคนิคสีน้ำมันสำหรับผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปตามคำพูดที่ว่า "ไม่มีพื้นฐานศิลปะก็เขียนรูปได้ แค่ใจรัก"

Course

บรรยากาศห้องเรียน

ศิลปะตาดี ได้ถ่ายทอดทักษะการเขียนรูปเทคนิคสีน้ำมันให้กับผู้ที่สนใจมามากกว่า 10 ปี หลากหลายวิธีการ ทำให้ภาพแต่ละภาพตรงตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

ผลงานอาจารย์และนักเรียน

ชมผลงานอาจารย์ผู้สอนและผลงานนักเรียน

ข่าวสารศิลปะ

ข่าวสารการแสดงงานศิลปะที่น่าสนใจ

see you coming soon

By arttadee

ศิลปะตาดี ขอเชิญเข้าชมผลงานของอาจารย์และนักเรียน ผลงานที่นำมาแสดงทุกชิ้นเกิดจากความคิด จินตนาการและสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาตามรูปแบบ เทคนิคที่แต่ละคนชอบ เป็นพื้นที่ใหม่ของนักเรียนทุกคนที่ไม่มีพื้นฐานศิลปะการเขียนรูปมาก่อนได้มีโอกาสได้โชว์ผลงานของตนเองให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมบ้านศิลปะตาดีได้ชื่นชม

ศิลปะตาดี

บ้านเลขที่ 11 ซอยออ่นนุช 36 ถนนสุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร

โทร. 0816419199