“แซ่ซ้อง 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น ที่ แปซิฟิค ซิตี้ คลับ อาคาร ทูแปซิฟิค เพลส นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในพิธี เปิด นิทรรศการศิลปะ “แซ่ซ้อง 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นิทรรศการศิลปะ“แซ่ซ้อง 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานเกี่ยวกับภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ได้รับความร่วมมือจากศิลปินชื่อดังหลากหลายท่านอาทิ วราวุฒิ ชูแสงทอง, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, จิตต์สิงห์ สมบุญ, สุวิทย์ หลีดุลย์, วัชระ กล้าค้าขาย นที ทับทิมทอง ศักชัย อุทธิโธ สิริรัตน์ฏา น้อยวิเชียร อดิศักดิ์ พานิชกุล ไพศาล จึงสุวดี คงชลัช ลิ้มตระกูล และศิลปินชั้นนำอีกหลายท่าน ส่งผลงานร่วมแสดง กว่า 60 ผลงาน สำหรับงานนิทรรศการนี้ จัดแสดงที่ แปซิฟิคซิตี้ คลับ ชั้น 28 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 โดย จัดแสดง ทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00น. - 19.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้ และหากผู้ใดสนใจผลงานที่จัดแสดงสามารถติดต่อได้ในงานดังกล่าว