คอร์สเรียน

  • ศิลปะตาดี
  • เปิดสอนศิลปะเทคนิคสีน้ำมัน สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • เปิดสอนวันพุธถึงศุกร์มี 1 รอบ เวลา 10.00 น.-13.00 น.
  • วันเสาร์และอาทิตย์ มี 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00 น.-13.00 น.รอบบ่าย เวลา 14.00 น.-17.00 น.
  • 1 คอร์สเรียน 6 ครังๆละ 3 ชั่วโมง  (ไม่รวมอุปกรณ์)
  • ราคา 5,000 บาท
  • รับจำนวนจำกัด 6 คนต่อรอบ
Course 01